BS,ThS : Nguyễn Xuân Thành

Facebook : siêu âm bs thành Bmte

Email : xuanthanhabb@gmail.com

Địa chỉ : 17 đội cung – P. đông thọ – TP thanh hóa

SĐT : 0919 762 769

Thành tựu : chuyên khoa 1 chuẩn đoán hình ảnh Đại Học Y Hà Nội

Quá trình học :

+ Từng học siêu âm, chuẩn đoán sản phụ khoa chuyên sâu hợp tác Việt – Pháp 

+  Từng học siêu âm nâng cao, chuẩn đoán trước sinh bệnh viện Từ Vũ TP Hồ Chí Minh

+ Từng học siêu âm chuyên sâu phụ khoa vú, nhú ảnh tại bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh

Công Tác :

+ Từng làm việc tại khoa siêu âm, chuẩn đoán bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

+ Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh trung tâm chăm sóc sức khỏe tỉnh Thanh Hóa.