• 3 cơ sở:
  1. 236 Lý Nhân Tông, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa
  2. 17 Đội Cung, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa
  3. TP Vinh